sammen er vi stærkere i Dragør

Ekstraordinær generalforsamling i oktober

Vi har i aften på bestyrelsesmøde enstemmigt vedtaget at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med det formål at indstille til generalforsamlingen, at vi afvikler foreningen Venligboerne i Dragør.
Bestyrelsen er nået til denne beslutning på baggrund af:

  1. Mange af vores nye borgere er i arbejde eller i uddannelse
  2. NemID, forskudsopgørelser, bank, Jobcenter mv. klarer vores nye borgere selv eller de får løst disse opgaver igennem venner og netværk.
  3. Vi har erfaret, at vores nye borgere anvender både byen, foreningslivet og andre aktiviteter i Dragør på lige fod med os andre.
  4. Det akutte behov for møbler, gryder, service, tøj mv. er dækket i langt de fleste tilfælde.
  5. Fremmødet i vores Café i Krudthuset om tirsdagen har været stærkt dalende i det sidste år og specielt de sidste måneder før og efter sommerferien.

Bestyrelsen er enige om, at vi anvender mere tid på organisation, papirnusserie, bogføring mv. end vi anvender på vores nye borgere. Derfor mener vi, i bestyrelsen, at foreningens opgave er løst.

Vi fastholder facebookgruppen, hvor vi fortsat kan interagere og hjælpe hinanden, da der fortsat vil være brug for hjælp men i langt mindre grad end hidtil.

Tusind tak for støtte og opbakning vi har modtaget fra mange undervejs, det har været en stor glæde og hjulpet vores alles store arbejde.

På bestyrelsens vegne
Bettina Fellov