Organisationen

For at sikre en effektiv organisation, der kan hjælpe og støtte op omkring medlemmer og nye medborgere bedst muligt, har vi lavet denne struktur. Det er vigtigt for, at vi kan bruge alle frivillige så godt som muligt og vi ikke spilder unødig tid. Du kan her se, hvem du kan tage fat i, hvis du har en god idé, en gammel cykel eller sofa, du gerne vil donere.

Der blev den 19. april 2018 valgt  bestyrelse til foreningen. Du kan her se hvem der sidder i bestyrelsen. 

For at holde foreningen kørende arbejder Bettina Fellov som formand for hele foreningen. Annie Fellov med bogholderi, regnskab og administration. Læs mere her

Nadja Aagaard Jensen  er næstformand og står for indmsamling af ting og og sager. I forlængelse heraf koordinere hun også vores vores tingfindere, der finder ting vi mangler og vores stærkmandsgruppe, som hjælper, når vi skal have flyttet større ting. Hør om hvad du gør, hvis du vil donere ting eller hjælpe til med flytning af ting. Se her

Birte Deleuran hjælper med at formidle og koordinere kontakt imellem vores nye og gamle medborgere. Vi har i dag rigtig mange kontakt familier/personer, vil du høre mere om dette se her.

Bestyrelsen hjælper med at rådgive, lave CV, skrive ansøgninger og hvad der ellers er relateret til jobformidling.

Peter Bennet Sørensen er træner af vores fodboldhold hver fredag 18.00-20.00.


Bettina Fellov varetager herudover kontakt med Dragør Kommunes forvaltning samt evt. pressekontakt.