sammen er vi stærkere i Dragør

Opløsning af foreningen Venligboerne i Dragør

Det er i dag på ekstraordinær generalforsamling blevet besluttet at opløse foreningen Venligboerne i Dragør.
Foreningens vedtægter foreskriver, at en opløsning kan finde sted ved 2/3 del af foreningens medlemmer stemmer for en opløsning. Foreningen har i alt 137 medlemmer, 2/3 af medlemmerne er 92 (91,33).
Til generalforsamlingen var 13 fremmødte og et medlem havde to fuldmagter med, altså 15 medlemmer.
Bestyrelsen har herudover modtaget 81 fuldmagter til afstemningen om opløsning af foreningen, så der ialt var 96 stemmer. De 81 fuldmagter var givet enten til bestyrelsen eller enkeltpersoner i bestyrelsen.
I flg. vedtægterne kan, der træffes beslutning om opløsning af foreningen på den ekstraordinære generalforsamling, hvis vi havde 92 stemmer for opløsningen enten ved fuldmagter eller ved fremmøde af medlemmer. Ved afstemningen med de fremmødte 15 stemmer og de 81 fuldmagter, ialt 96 mulige stemmer, var 96 stemmer for opløsning af foreningen og dermed er foreningen under opløsning.

Der er en afviklingsperiode i forhold til regnskab mv., men vi fastholder hjemmesiden indtil vores abonnement udløber.

De fremmødte ved generalforsamlingen tog også stilling til, hvem foreningens midler skal videregives til. Det blev enstemmigt vedtaget, at midlerne går til de to menigheder i Dragør som støtte til værdigt trængende, eksempelvis julehjælp.

Lars Kyrø, supplant, havde lavet grafik på nyeste tal, der udkom i går på udlændinge og integrationsministeriets hjemmeside, integrationsbarometret og Dragør ligger rigtig fint i integrationen. Lars´ præsentation kunne man se forud for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede af med en stor tak til alles indsats.

De nyeste tal fra integrationsbarometret vil blive præsenteret i løbet af weekenden.

Opdatering skrevet af Bettina Fellov